Řehečská slepice 2012

Posted by Zora on Říj 12, 2011 in Nezařazené |
Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje
11. ročník literární soutěže
ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2012
Motto 11. ročníku:
VŠUDE DOBŘE, V ŘEHČI NEJLÍP
aneb
ODRODILCI SE VRACEJÍ!
Uzávěrka soutěže je v pátek 13. ledna 2012.
Vypisujeme soutěž ve třech kategoriích:
1. kategorie – poezie – na téma: Místo, kam se rád
vracím (v této kategorii bychom chtěli upozornit na
zajímavá místa, která literáty inspirují. Nemusí se jednat
o Řeheč, ale pokud někoho inspiruje Řeheč, potěší nás to.
V této kategorii budeme tolerovat práce,
kde nebude třeba tolik humoru, ale budou to upřímné
výpovědi o místech vám blízkých).
Rozsah práce – maximálně tři básně (do dvou stran A4 –
psáno na stroji nebo PC).
2. kategorie – próza – na téma: Veselé příhody z cest
(v této kategorii uvítáme humorné příhody a historky
z cestování, předpokládáme humor
a satirické zpracování).
Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4
(psáno na stroji nebo PC).
3.kategorie – písňový text – na motiv
lidové písně „Černý cikán“.
Předpokládáme minimálně 3 sloky písně.
Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ),
takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni.
ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět
vítězné texty písně
s uvedením jména autora a zdrojem vzniku.
Čímž bude zaručena publicita autora
i celé soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.
Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním
autorům České republiky, bez věkového omezení.
Pro autory uvádíme text písně – viz 3.kategorie:
ČERNÝ CIKÁN (valčík)
1.Noc je krásná, noc je tichá,
na horách i na dolině,
Kdo sem z dáli tak pospíchá,
tichým krokem ku dědině,
kdo to byl, cikán, černý, cikán.
2.Milka leží v noci jasné,
na miláčka vzpomíná si.
Ach, můj bože, jak jsou krásné,
černé oči, černé vlasy,
kdo to byl, cikán, černý, cikán.
3.Jak jsou krásné, dívka jihne,
hlava se jí kolem točí.
Kolem oken stín se mihne,
do světnice někdo skočí,
kdo to byl, cikán, černý, cikán.
4.Milka se mu chvíli brání,
potom ale sladce vzdychá,
Noc je krásná do svítání,
slyšet jenom slůvka tichá,
kdo to byl, cikán, černý, cikán.
5.Hospodář však vyšel náhle,
nůž mu v ruce zablejskne se
a pod okny vyhozený,
divným hlasem zachechtal se,
kdo to byl, cikán, černý, cikán.
6.Hoří statek, hoří sláma,
Dým se valí dědinama.
V srdci lásku, v boku rána,
Zmírá cikán za horama,
kdo to byl, cikán, černý, cikán.
Soutěžící označí práce vlastním heslem, kategorií(do které práci přihlašuje) a přiloží zalepenou obálkuoznačenou týmž heslem, v níž uvede jméno a příjmení,rok narození, povolání, kategorii, adresu s PSČ a svůj
podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkamisoutěže. Soutěžní práci přiloží ve čtyřech výtiscích.Pokud nám pošlete svoje práce zároveňna disketě nebo CD, usnadníte
nám přípravu sborníku (texty posílejte v běžnýchformátech txt nebo doc bez grafických úprav).

Comments are closed.

Quick Payday Loans | no credit check no fax loan | loan | No Fax Payday Loans

TOPlist